FÖRETAG – LEDNING – SPECIALUPPDRAG

Särskild rådgivning och inre utveckling skräddarsydd för enskilda individer, chefer, ledningsgrupper och organisationer.

Uppdrag anpassas helt efter behov och ger djup personlig utveckling med tydlig professionell utväxling.

Ledarskapskurser, Grupputveckling, Föreläsningar, Strategistöd, Coachning och Mentorskap är företagstjänster.
Som privatperson, vänligen boka genom Rent-a-Buddha (Länk)!

Läs på Linkedin om Mikael Hedman, Professionell Rådgivare och Strateg, Affärsutvecklare och Mentor samt ta del av Rekommendationer.

FÖRELÄSNINGAR
Mikaels föreläsningar är helt anpassade till publiken och berikar oavsett åhörarnas bakgrund och individuella intresseområde. Grundtemat är personlig utveckling och föreläsningen genomsyras alltid av moderna faktabaserade perspektiv kryddade med en lättsam men intelligent humor. Beroende på publikens intresse utgår innehållet från exempelvis teknik, juridik, företagande, samhällsutveckling, ledarskap, vetenskap eller fokuserar på mer renodlad inre utveckling såsom självkännedom, meditation och mindfulness.

För Mikael är det viktigt att oavsett tema skapa eftertanke, glädje och gruppsammanhållning med varaktigt värde. Samtidigt som föreläsningarna innehåller inspiration för stunden så skräddarsys innehållet för målgruppen och det övergripande målet. Alla deltagare får med sig något konkret som på djupet gynnar deras personliga och professionella utveckling!

Inspirationsföreläsningar levereras på professionell engelska eller svenska, pris från 25 tkr/tim

PERSONLIG UTVECKLING OCH STÖD

EXEKUTIV
Anpassat för Styrelse, VD och Ledningsgruppsmedlemmar
10 samtal: 38 tkr
5 samtal: 20 tkr
Enstaka samtal: 4.5 tkr

CHEF
Anpassat för Chefer och Ledare på alla organisationsnivåer
10 samtal: 32 tkr
5 samtal: 17 tkr
Enstaka samtal: 4 tkr

NY CHEF
Anpassat för dig som nyligen tillträtt rollen som ledare
10 samtal: 28 tkr
5 samtal: 15 tkr
Enstaka samtal: 3.5 tkr

MEDARBETARE
10 samtal: 26 tkr
5 samtal: 14 tkr
Enstaka samtal: 3 tkr

Samtal är 60 minuter.
Pris vid avtal om hel grupp medarbetare och årsabonnemang: Be om offert.

SPECIALUPPDRAG, UTBILDNINGAR & UTVECKLINGSUPPDRAG
Skräddarsydda uppdrag debiteras per timme eller enligt överenskommelse.

KONSULTARVODE LÖPANDE TID
Beroende på uppdragstyp finns möjlighet att betala timme för timme. En indikation på timarvode är 1.8 tkr/tim – 3.8 tkr/tim.

VILLKOR

Swedish Buddha • Talattagatan 10, 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA • 0101-641 1121 • kontakt@swedishbuddha.se • Bankgiro 746-0165 • F-skattsedel och Ansvarsförsäkring