FÖRETAG – LEDNING – SPECIALUPPDRAG

Särskild rådgivning och inre utveckling skräddarsydd för enskilda individer, chefer, ledningsgrupper och organisationer.

Uppdrag anpassas helt efter behov och ger djup personlig utveckling med tydlig professionell utväxling.

Ledarskapskurser, Grupputveckling, Föreläsningar, Strategistöd, Coachning och Mentorskap är företagstjänster.
Som privatperson, vänligen boka genom Rent-a-Buddha (Länk)!

Läs på Linkedin om Mikael Hedman, Professionell Rådgivare och Strateg, Affärsutvecklare och Mentor samt ta del av Rekommendationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagt om Mikael Hedman

“På ett spännande, jordnära och humoristiskt sätt vägleder han sin publik in i de skrymslen och vrår som en människa sällan besöker i sig själv. Han talar pricksäkert och utan omsvep om inre ledarskap, civilkurage, psykisk hälsa och om existentiella frågor och upplevelser. Talen är interaktiva, de ger varje deltagare praktiska verktyg och skänker eftertanke, glädje och livsmod.”

”Med sin unika förmåga att sätta ord på existentiella funderingar väcker Mikael Hedman djup igenkänning och mänsklig reflektion som lindrar psykisk ohälsa och väcker livskraft”.

Om Mikaels föreläsningar

Mikaels föreläsningar är anpassade till publiken. Han sätter mänskliga utmaningar i ord och visar samtidigt hur vi kan leva på ett mer naturligt sätt, utan patenterade svar eller lösningar på vad livet handlar om eller hur livet bör levas. Han utmanar föreställningar och bjuder på olika perspektiv som är lätta att känna igen sig i. Den gruppsammanhållning som gemensam inre utveckling resulterar i stödjer inte bara verksamheten och organisationens övergripande mål, den ger också alla deltagare oanade möjligheter att växa som människor på jobbet. Under föreläsningen får varje deltagare prova tekniker som gör det väsentligt lättare att leva mitt i livets intensitet utan att tappa bort sig själv så att vi kan uppnå symbios med allt brus, både i hjärtat och i huvudet

Mikaels budskap är både enkelt och praktiskt:

– Det går att leva ett magiskt liv även med alla smärtor ett mänskligt liv innehåller – eller snarare tack vare smärtorna. Alla deltagare får uppleva konkreta verktyg som på djupet stödjer deras personliga och professionella utveckling.

Bokning sker genom SAJ (öppnas i nytt fönster).

 

PERSONLIG UTVECKLING OCH STÖD

EXEKUTIV
Anpassat för Styrelse, VD och Ledningsgruppsmedlemmar
10 samtal: 38 tkr
5 samtal: 20 tkr
Enstaka samtal: 4.5 tkr

CHEF
Anpassat för Chefer och Ledare på alla organisationsnivåer
10 samtal: 32 tkr
5 samtal: 17 tkr
Enstaka samtal: 4 tkr

NY CHEF
Anpassat för dig som nyligen tillträtt rollen som ledare
10 samtal: 28 tkr
5 samtal: 15 tkr
Enstaka samtal: 3.5 tkr

MEDARBETARE
10 samtal: 26 tkr
5 samtal: 14 tkr
Enstaka samtal: 3 tkr

Samtal är 60 minuter.
Pris vid avtal om hel grupp medarbetare och årsabonnemang: Be om offert.

SPECIALUPPDRAG, UTBILDNINGAR & UTVECKLINGSUPPDRAG
Skräddarsydda uppdrag debiteras per timme eller enligt överenskommelse.

 

KONSULTARVODE LÖPANDE TID
Beroende på uppdragstyp finns möjlighet att betala timme för timme. En indikation på timarvode är 1.8 tkr/tim – 3.8 tkr/tim.

VILLKOR

  • Betalningsvillkor 30 dagar netto om inget annat avtalats. Alla priser är exklusive moms.
  • Fakturering av personlig utveckling, coachning, stöd och mentorskap sker i förskott.
  • Fakturering av föreläsningar / utbildningar / affärsutvecklingsuppdrag till fast pris sker enligt följande: 50 % faktureras vid godkännande av offert, resterande 50% efter genomförandet.
  • Fakturering av timarvode sker löpande den 15:e och den sista i varje månad.
  • För bokade möten förbehålls rätten att tillämpa en ombokningsavgift på 600 kr om tiden ändras senare än 48 timmar före start.
  • För grupputveckling och föreläsningar förbehålls rätten att tillämpa en ombokningsavgift på 50% av arvodet om tiden ändras senare än 48 timmar före start. Förberedelser ingår i arvodet.
  • Resor med flyg utanför Europa bokas i business class. Bilersättning utanför Göteborg tillkommer med 50 kr per mil. Eventuella övriga resekostnader tillkommer och faktureras till faktisk kostnad.
  • Avtalsbärande part är Sharpitude Consulting AB, organisationsnummer 559203-1974 med bifirmor Rent-a-Buddha för den del av verksamheten som avser organisationsutveckling, utbildning och renodlad inre utveckling, samt Sharpify för den del av verksamheten som avser strategi och chefsrådgivning.

Swedish Buddha • Talattagatan 10, 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA • 0101-641 1121 • kontakt@swedishbuddha.se • Bankgiro 746-0165 • F-skattsedel och Ansvarsförsäkring