Du vill ha visdom men vill du bli Vis?

De flesta skulle svara ett stort JA på frågan om de vill bli mer kloka, visa och insiktsfulla. Du vill ha fördelen av visdom. Det ger bättre förmåga att navigera ditt liv och nå tillfredställelse i konkurrens och samspel med din omgivning. Det ger även bättre förutsättningar och komma till rätta med din egen insida – en insida som återkommande leder till en hel del lidande, till synes utan vettiga skäl.

Den två viktigaste frågorna som du överhuvudtaget kan ställa dig följer naturligt: Är du villig att gå igenom vad som krävs för att bli vis – och – vill du leva en vis människas liv?

Den här texten hjälper dig med två viktiga missuppfattningar som annars hindrar dig ifrån att bli genuint vis. Dessutom sätter texten en prislapp på visdom, alltså kostnaden för att nå självkännedom och leva vaket, klarsynt och i verklig kontakt med ditt liv och dess äkta förutsättningar. En prislapp? Är inte livets essens gratis? Jo – visdom kostar inte pengar – men det kostar dina vanföreställningar.

Missuppfattning 1: Du blir vis genom att tänka och lära dig.

Verklighet: Visdom är inte ett resultat av att du tänker och får vettiga perspektiv kring livet och dig själv. Perspektiv är enbart en mental sminkning och ett mentalt ramverk – inte visdom. Visdom uppstår på ett annat plan genom att livet utsätter dig för upplevelser som du omsätter på ett intimt sätt och som omformar dig bortom din egen kontroll, till och med bortom din egen kognition. Tusen tänkare kan läsa tusen böcker under tusen år utan att göra de framsteg en cancersjuk får uppleva under en dag.

Missuppfattning 2: Visdom är en tillgång, en resurs som du kan applicera för att nå dina mål.

Verklighet: Intellektuella resurser är inte detsamma som visdom. Ditt intellekt och dina erfarenheter kan appliceras för att optimera ditt liv, men visdom är dimensionellt annorlunda; visdom är så omfattande att den har sin egen agenda. Den dikterar din väg, visar vad du behöver, visar vad som är rätt, instinktivt. Visdom kräver att du lever en högre grad av sanning, vare sig det ger mer pengar på ditt konto eller inte.

Missuppfattning 3: Visdom är ett statiskt tillstånd oavsett vad du gör.

Precis som att vara godhjärtad, du får inte ett certifikat och är färdig godhjärtad, du böjer dig ned och plockar upp en skalbagge från trottoaren – i varje ögonblick. Du når inte visdom, du lever det och omformas av det ständigt. Visdom är en färskvara som du är trogen.

Vad kostar det att låta sig formas av livet till visdom? Det kostar mod och smärta och osäkerhet. Tyvärr… Dessutom behöver du förvalta livsupplevelserna på ett djupt medvetet sätt för att det inte bara ska bli mentala insikter.

Vad kostar det att leva visdom? Det kostar en hel del: att avsäga sig miljöer och alternativ som på en nivå lockar men som instinktivt står i motsättning till vad visdom gör gällande. Att välja det högre valet trots att din personliga vinning inte får något av det. Att bli trogen ett patos.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email